บริการบรรจุสินค้า

 
  
 
บริการบรรจุสินค้า ควบคุมโดยใช้มาตรฐาน GMP มีการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันเชื้อโรคและส่งปนเปื้อน บรรจุด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยได้น้ำหนักตามที่กำหนด โดยบรรจุได้ทั้ง กระปุก ขวด หลอด ซอง