บริการวิจัยและพัฒนาสูตร

 
บริการสูตรตามที่ลูกค้าต้องการโดยลูกค้าสามารถกำหนดสรรพคุณ สารสกัด และราคาต้นทุนที่ต้องการได้ เพื่อง่ายต่อการทำตลาด และควบคุมการลงทุน กรณีลูกค้าใหม่ที่ต้องการทดลองตลาด สูตรของสินค้าจะต้องผ่านการตรวจสถานะความคงตัว PH อายุของผลิตภัณฑ์ เพื่อทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของครีมได้ล่วงหน้าถึง 2 ปี