ที่ปรึกษาด้านการตลาด

 
 
ที่ปรึกษาด้านการตลาด สร้างแบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างจุดเด่น จุดขาย การสร้างความแตกต่างในตลาด ปรึกษาเรื่องสารสกัดเด่นๆ เพื่อมุ่งให้แบรนด์ลูกค้าประสบความสำเร็จสูงสุด