Beyond Beauty Asean Bangkok 2018

Last updated: Jun 1, 2019  |  792 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารใหม่

Beyond Beauty Asean Bangkok 2018

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2018 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 18.30 น. ณ Hall 5-8 Impact เมืองทองธานี ประตูสู่อุตสาหกรรมความงามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ เวทีแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจชั้นนำรวบรวมผู้ประกอบการและตัวจริงในอุตสาหกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ และร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พบผู้แสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 850 ราย คาดต้อนรับผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าจากทั่วโลกกว่า 18,000 ราย ภายใต้งานแสดงสินค้าด้านความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยครั้งที่ 5 ของการจัดงานนี้ได้รวบรวมสินค้า 6 ประเภทหลักไว้ด้วยกันคือ สินค้าความงามและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมและเล็บ สินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บริษัทผู้รรับผลิตและบรรจุภัณฑ์ ศัลยกรรมความงามและผิวพรรณ สปาและสุขภาพ เปิดตัวโซนใหม่ ในปี 2018 "โซนซัพพลายเชน" ซึ่งรวบรวมผู้ประกอบการด้านวัตถุดิบ ผู้จำหน้ายวัสดุสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ และโรงงานผู้รับจ้างผลิต มาจัดแสดงสินค้าและบริการภายในงาน
 

 

 

 
 
 
 
 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

COSMEX

Oct 09, 2018